Genel Başkan

batuhan-tosun-fotoğraf-642x10

Türkiye Stratejik Teknoloji Dönüşümleri Araştırma Merkezi,  kısa adıyla TÜSİDAM; bağımsız bir düşünce kuruluşudur. Türkiye’nin menfaatleriyle, ülke insanlarının refahı ve devletin güçlü şekilde varlığını devam ettirmesiyle ilgili olabilecek tüm alanlarda; teknolojinin kullanıldığı, bilimsel fikirler ve projeler üretir. TÜSİDAM çalışmalarını öneri bütünleri ve raporlar vasıtasıyla kamuoyuyla ve/veya ilgili kurum, kuruluşlarla paylaşır.

TÜSİDAM’ın ilgi alanı teknolojinin kullanılabileceği tüm alanları kapsar. Çalışma konu ve başlıklarını belirlerken temel aldığı kriter; üretilecek düşüncenin, fikrin, önerinin veya projenin milli menfaatler ve kamu düzeni açısında pozitif bir değer yaratmasıdır.

Bu anlamda, TÜSİDAM için Türkiye’nin menfaatleri temel mihenk taşıdır. Bilişim gibi teknoloji temelli çalışma alanlarından, toplumbilim gibi sosyal alanlara kadar teknolojinin kullanılarak fark yaratılabileceği tüm sahalar ve disiplinler TÜSİDAM’ın için odaklanma konusu ve faaliyet alanıdır.

Bilgi ve bilgi çerçevesinde üretilen değerler, ülkelerin dünyadaki ekonomik ve siyasi rekabet ortamında etkin şekilde rol oynamaktadırlar. Teknolojinin her alanda fark yaratan yenilikçi doğasının bir uzantısı olarak, bu yönelim ivmelenerek devam etmektedir. Teknolojinin kilit rol aldığı ve milli menfaatlerimize hizmet edecek tüm proje, çözüm, fikir ve bilgiler; konvansiyonel siyasi etki, ekonomik ve askeri güç kadar önem kazanmaktadır.

TÜSİDAM çalışmalarını bilimsel makalelerle ve raporlarla sektörlerin, kamu otoritelerinin, üniversitelerin ve ilgili tüm kesimlerin bilgisine sunar. Ortaya koyacağı sonuçları bir çerçeve haline getirir. Bu çerçeve bazen mevcut meselelere çözüm önerisi niteliği taşıyacağı gibi, bazen başarılı mekanizmaları iyileştirme görevi üstlenebilir. Bazen de bir gelecek projeksiyonu vizyonuyla, Türkiye’nin orta ve uzun vadede karşılaşabileceği sorun ve gelişmelere karşı duruş almasını öneren proaktif yaklaşımlar içerir.

Teknolojiyle bağlantılı TÜSİDAM çalışma konuları arasında; Bilişim, Milli Enerji, Milli Tarım,  Milli Üretim Altyapısı, Eğitim, Sigorta Sistemleri, Finans, Kamusal Teknoloji araştırmaları temel başlıklardır.

     Batuhan Tosun
TÜSİDAM Genel Başkanı