Çalışmalarıyla Türkiye’nin büyümesi, güçlenmesi ve kazanımlarının devamı adına fark ve değer yaratan katkılar sunmak.

Ürettiği bilgide teknolojinin ana bileşen veya kilit faktörlerden biri olması vasıtasıyla; yarattığı katkıların yüksek verimliliğe sahip, devrin dinamiklerini yakalayan, hatta geleceğe hazırlayan bir nitelik taşımasını sağlamak.

Türkiye için her alanda teknoloji temelli çözümler üretmek.

Düşünme ve odaklanma, fikir alışverişi, analiz ve sentez gibi farklı çözüm geliştirme yöntemlerinin devrede olduğu zengin üretim süreci sonunda ulaştığı sonuçları; kamusal ve yönetsel şeffaflık prensibi dâhilinde; uygun formatta (makale, rapor, proje v.b.) ilgili kişi, kurum ve kesimlerle paylaşmak.

Türkiye Stratejik Teknoloji Dönüşümleri Araştırma Merkezi,  kısa adıyla TÜSİDAM; bağımsız bir düşünce kuruluşudur. Türkiye’nin menfaatleriylerle, ülke insanlarının refahı ve devletin güçlü şekilde varlığını devam ettirmesiyle ilgili olabilecek tüm alanlarda; teknolojinin kullanıldığı, bilimsel fikirler ve projeler üretir. TÜSİDAM çalışmalarını öneri bütünleri ve raporlar vasıtasıyla kamuoyuyla ve/veya ilgili kurum, kuruluşlarla paylaşır.

TÜSİDAM’ın ilgi alanı teknolojinin kullanılabileceği tüm alanları kapsar. Çalışma konu ve başlıklarını belirlerken temel aldığı kriter; üretilecek düşüncenin, fikrin, önerinin veya projenin milli menfaatler ve kamu düzeni açısında pozitif bir değer yaratmasıdır.

TÜSİDAM'ın Amacı

TÜSİDAM hayatın her alanına yönelik olarak teknoloji aracılığıyla değer ve fark yaratılan çalışmalar üretir. Bu çalışmalar bilimsel makaleler, yayınlar, basın açıklamaları, rapor ve projeler ve benzeri formatlarda nihai hal alabilir.

Milli savunma, milli güvenlik, bilgi güvenliği; tarım, eğitim, kamu yönetimi gibi; ülke menfaatleri, iç huzur ve ilerlemenin devamı açısından kritik alanlar TUSİDAM için çalışma takviminin oluşturulması sürecinde özel olarak ön planda tutulur.

TÜSİDAM’ın çalışmaları sonucunda Türkiye ekonomisinin ve milli toplumsal yapısının teknoloji vasıtasıyla ülkemizin ufkunda yeni açılımlar yapacak çözümlerle ve fikirlerle tanışması sağlanacaktır.

TÜSİDAM Kimdir?

TÜSDİAM çalışmalarını pek çok konu başlığı, ilim dalı ve özel uzmanlık alanını için teknoloji çerçevesinde çözümler üretmek üzerine bina eden bir düşünce kuruluşudur. TÜSİDAM kar amacı gütmeyen, bağımsız yapıda bir oluşumdur.

Üye yapısı farklı ilmi uzmanlıklara vakıf, ve farklı mesleki uzmanlıklardan gelen kişilerden oluşur. Üyelerinin ortak niteliğiyse, kendi uzmanlık dallarına olan hâkimiyetleri yanında; çalışmalarının hem çıkış noktası olan hem rotasını belirleyen Türkiye sevdasıdır. Türkiye’ye duyulan sorumluluğun güçlü ana çekirdeğini oluşturduğu çalışma süreci, bu ana çekirdek çerçevesinde, ilmi ve fikri açıdan tam bir hürriyet içinde yürütülür.